HvideKilde lejes ud til menigheder, skoler
og interesseorganisationer.

Du er her

Er du interesseret i at leje HvideKilde, skal du blot henvende dig til lejrcentrets pedel, som står for udlejningen.
Når du kontakter HvideKildes pedel, kan du også få svar på de spørgsmål, som du måtte have, herunder også pris for leje af lejrcentret.

Pedellen udarbejder en reservationsbekræftelse, hvor alle relevante oplysninger fremgår, fx dato, pris for leje og for rengøring.

Omkring 6 måneder inden datoen for lejrens start, modtager du den endelige kontrakt, som skal underskrives og returneres.
I den forbindelse opkræves der et depositum.
Den endelige afregning sker først efter lejren, når det samlede forbrug af el, vand og varme samt forbrug fra lejrens køkkenindkøb er gjort op.