Du er her

HvideKilde er drevet af Luthersk Mission, og vi ønsker, at lejrcentret kan danne rammerne om kristne fællesskaber, hvor Gud er i centrum. Hvor mennesker kan tage en pause fra hverdagen og i stedet fordybe sig i Bibelens ord og tale om tro og tvivl. Du kan læse mere om Luthersk Missions her.

 

Forbøn

At bede for HvideKilde, og for de aktiviteter, som finder sted på lejrcentret er den vigtigste støtte, du kan give. Du kan bede for de enkelte lejre, for lejrlederne og de børn og unge, som kommer på lejren, at de må få en god tid her, og at Gud vil møde dem med sit ord til frelse, glæde og nyt livsmod.

 

Økonomiske gaver

Alt det, der sker på HvideKilde er muligt fordi nogen støtter lejren økonomisk. Du kan give din gave på forskellig måde:

Du kan overføre et beløb til konto 1551-0002267810

MobilePay 24306, mærket 'Gave'

Du kan opnå skattefradrag efter gældende regler, når du oplyser os dit CPR-nummer i forbindelse med, at du giver et bidrag. Ved årets udgang indberetter vi beløbet til skattevæsenet.

 

Frivilligt arbejde

En stor del af vedligeholdelsen af lejren og noget rengøring sker ved frivillig arbejdskraft.

Der er arbejdsdag på HvideKilde mandag i ulige uger fra kl. 09.00 og alle er velkomne. Vi har brug for hjælp til mange typer opgaver, og du behøver ikke være håndværker for at kunne bidrage til det frivillige arbejde. Hvis du vil vide mere om det frivillige praktiske arbejde er du velkommen til at kontakte … [indsæt kontaktoplysninger på den ansvarlige]. Du er også velkomment il blot at møde op.

Vil du være med til at gøre rent på HvideKilde en gang imellem, sparer du udgifter til rengøringsselskab. Du binder dig selvfølgelig ikke for noget fast, men får en mail, når der er behov. Har du mulighed for at hjælpe, kan du melde dig til den pågældende rengøring.