Lej HvideKilde

HvideKilde lejes ud til menigheder, skoler og interesseorganisationer.
Er du interesseret i at leje HvideKilde, henvender du dig til pedellen, hvor du kan reservere lejren og få svar på spørgsmål om priser for leje, rengøring mv.

Omkring 11 måneder inden datoen for lejrens start, modtager du den endelige kontrakt, som skal underskrives og returneres. I den forbindelse opkræves der et depositum.
Endelig afregning sker efter lejren, når det samlede forbrug af el, vand og varme m.v. er gjort op.

I kalenderen kan du se, om HvideKilde er ledig.