Bygningens historie

HvideKilde har fungeret som lejrcenter siden 1996, men bygningernes historie strækker sig helt tilbage til 1955, hvor flyvevåbnet opførte det, som dengang hed Flyvestation Kagerup - i daglig tale Kageruplejren. Det fungerer som kaserne og uddannelsessted indtil 1982.

Bygningerne bliver herefter i en periode brugt som asylcenter, men i mange år står de ubrugte hen.

I 1995 køber Luthersk Mission de forsømte bygninger, og en stor gruppe frivillige lægger et enormt stykke arbejde i ombygning og renovering af bygningerne.
Der var et stort ønske om at skabe et fristed for kristen fordybelse og levende fællesskaber. Derfor lægges der tusindvis af frivillige arbejdstimer i renoveringsprojektet.
Alle arbejdsopgaver varetages af frivillige, både bestyrelsesopgaver, ingeniørrådgivning, arkitektplanlægning og den praktiske udførelse af renoveringsarbejdet.
Én for én bliver bygningerne renoveret indtil det HvideKilde, som vi kender i dag, stod færdigt.

I 2010 afsluttes totalrenoveringen af bygning 6, som udlejes til Københavns Kommunes udflytterbørnehave Raketterne fra Gullfossgade. Denne bygning er således ikke en del af lejrcentret, men den var en del af den oprindelige flyvestation.

I 2019 bliver den ældste bygning revet ned og erstattet af en udvidelse af pejsestuen, opførelse af grupperum og udendørs overdækninger.

Hvert år kommer op imod 600 børn på lejr på en af Luthersk Missions mange lejre på HvideKilde. Dertil kommer et stort antal lejre for kirker, missionsforeninger, interesseorganisationer, konfirmandlejre og lejrskoler for skoleklasser.

HvideKilde er blevet det fristed for kristen fordybelse og levende fællesskaber, som var tanken, da Luthersk Mission købte lejren i 1995.

Flyvestation Kagerup ved indvielsen i 1955.