Støt HvideKilde

HvideKilde er drevet af Luthersk Mission, og vi ønsker, at lejrcentret kan danne ramme om kristne fællesskaber, hvor Gud er i centrum. Hvor mennesker kan tage en pause fra hverdagen og i stedet fordybe sig i Bibelens ord og tale om tro og tvivl.

Forbøn
At bede for HvideKilde, og for de aktiviteter, som finder sted på lejrcentret, er den vigtigste støtte, du kan give. Du kan bede for de enkelte lejre, for lejrlederne og de børn og unge, som kommer på lejren, at de må få en god tid her, og at Gud vil møde dem med sit ord til frelse, glæde og nyt livsmod.

Økonomisk støtte
HvideKilde modtager gaver fra frivillige gavegivere.

Kasserer er: Dan Skov, kasserer@hvidekilde.dk

Bankkonto: 9570-13537194 (ønskes skattemæssigt fradrag SKAL gaven gives til dette kontonummer og ikke via MobilePay).

MobilePay: 24306

Hjertelig tak for ethvert beløb.

Frivilligt arbejde
En stor del af vedligeholdelsen af lejren og noget rengøring sker ved frivillig arbejdskraft.
Der er arbejdsdag på HvideKilde mandag i ulige uger fra kl. 09.00 og alle er velkomne.
Vi har brug for hjælp til mange typer opgaver, og du behøver ikke være håndværker for at kunne bidrage til det frivillige arbejde.
Hvis du vil vide mere om det frivillige praktiske arbejde, er du velkommen til at kontakte pedellen. Du er også velkommen til blot at møde op.
Vil du være med til at gøre rent på HvideKilde en gang imellem, sparer vi udgifter til rengøringsselskab. Du binder dig selvfølgelig ikke for noget fast, men får en mail, når der er behov for hjælp. Har du mulighed for at hjælpe, kan du melde dig til den pågældende rengøring.