Lejrudvalget

Lejrudvalget hører til under Luthersk Mission, Nordsjællands afdeling.

Lejrudvalget er et arbejdsudvalg, der har til opgave at sørge for udbud og placering af lejre, samt at der er ledere, der kan afholde lejrene.
Det er lejrudvalget, der administrerer det lejrrelevante på hvidekilde.dk - inklusive tilmeldinger. Lejrudvalget sørger også for info om lejrene via hjemmeside, sociale medier, fysiske programmer mm.

Hvis du vil vide mere om lejrudvalget eller om at være lejrleder, så kontakt en fra udvalget eller skriv til lejr@hvidekilde.dk.

Simon Bruun
simon@bruun.org
Tlf. 29 92 08 53

Elin Maymann
estovring@gmail.com

Miriam Lund Sørensen
dyndegaard@gmail.com